www.informed.plus

Informed, Empower your patients!

Informed heeft als missie een gevalideerde kwalitatieve en interactieve medische bibliotheek te creëren door en mèt artsen als gebruiker. Geïnformeerde patiënten zijn van grote waarde! Start empowering your patients now...

Samen met Stijn de Vries en Jurg Benders werk ik (Irene van Bentum) hard aan deze startup. Gebleken is dat de behoefte aan heldere 3D animaties bij medisch specialisten zeer groot is. Naast het verbeteren van de patiënt-communicatie streven wij ook naar besparing en standaardisatie in de ziekenhuizen. Door het verplichte gebruik van het ‘informed consent’ (vooraf akkoord geven op een ingrijpende medische behandeling) maakt dat wij met heldere online webpagina’s en interactieve animaties een disruptive oplossing aanbieden.

 

Opdrachtgever

Informed/Health Animation BV